چگونه از یک رئیس جمهور عکس بگیریم؟چگونه از یک رئیس جمهور عکس بگیریم؟

چگونه از یک رئیس جمهور عکس بگیریم؟

عکاس رئیس جمهور یک وظیفه دائمی بر عهده دارد: باید طوری عکس بگیرد که رئیس جمهور در تصویر خوب بیافتد!

پیتر سوزا، عکاس رسمی کاخ سفید، تقریباً در تمام 24 ساعت شبانه روز به رئیس جمهور دسترسی دارد. اما امکانی که در اختیار اوست، چیزی بیش از دسترسی شبانه روزیست.

سوزا می گوید:
هر کسی این روزها یک دوربین دیجیتال در دست دارد. اما وظیفه عکاسان تنها ثبت تصویر نیست. یک عکاس باید به خوبی درباره ترکیب تصویر، پیام عکس، استفاده از نور و هر چیز دیگری که منجر به یک عکس خوب می شود بیاندیشد.

از جهات بسیاری، کار پیتر سوزا را می توان فراتر از یک عکاسی خبری ارزیابی نمود. در بسیاری از عکسهای او شما می توانید جزئیاتی را ببینید که حاکی از رابطه صمیمانه او با رئیس جمهور است. احساس افرادی که در تصویر هستند، دیده می شود. سوزا کارش را خوب بلد است. او تمایل دارد چیزهایی را در چشم انداز تصویر بگنجاند و داستانی را در قالب عکس برای مخاطبش تعریف کند.

عکاسی سوزا از رئیس جمهور آمریکا

او یکی از همراهان رئیس جمهور است، جایگاهی مناسب که به او اجازه می دهد از زوایایی عکاسی کند که هیچ کس دیگر به آن دسترسی ندارد. گاهی اوقات مانند یک ناظر نامرئی است که لحظه نگاری می کند و گاهی اوقات جدای از تجمع عکاسان خبری می ایستد و از زوایای مخالف عکسبرداری می کند.

عکاسی سوزا از رئیس جمهور آمریکا

عکاسی سوزا از رئیس جمهور آمریکا

عکاسی سوزا از رئیس جمهور آمریکا

با اینکه سوزا هیچ اختیاری در انتخاب رویدادهای روزمره ندارد، توانمندیهای فوق العاده او در داستان گویی تصاویر، خالق عکسهای شگفت انگیزی شده است.


طرح دیدگاه:


وبسایت طرح آزما
آیا می خواهید محل زندگی خود را بصورت مجازی چیدمان کنید؟