عکسهایی با موضوع پنجره


دیدگاهها    1395/2/5    2500 بازدید

عکسهایی با موضوع پنجره

عکسهایی با موضوع پنجره

پنجره ها در مقابل سرما و گرما از شما محافظت می کنند، قطرات باران را به بیرون خانه و نور خورشید را به داخل هدایت می کنند. پنجره ها به شما اجازه دیدن اطراف را می دهند و وقتی از داخل به بیرون یا از بیرون به داخل نگاه می کنید، پاسخگوی نیاز شما به کنجکاویهایتان هستند.

پنجره ها شفاف هستند، نگاهی کلی به شما می دهند و راوی داستانهای مختلف از اندوه، شادی، تنهایی، ابتکار، ... ساکنین هستند. پنجره ها بسیارند و هر پنجره ای نمایی متفاوت دارد. طرح آزما شما را به تماشای تصاویری زیبا با موضوع پنجره دعوت می کند.

طرح آزما - عکسهایی با موضوع پنجره
"زندگی در جعبه ها" – عکاس: کنت متیسن
طرح آزما - عکسهایی با موضوع پنجره
"قاب های آسمان" – عکاس: لیندا رایدطرح آزما - عکسهایی با موضوع پنجره
"تابلوهای تاریخ" – عکاس: کنت اولسونطرح آزما - عکسهایی با موضوع پنجره
"فانوس دریایی" – عکاس: هانس ولفگانگ هاورکمپطرح آزما - عکسهایی با موضوع پنجره
"احساس آبی" – عکاس: ماتی پلیهانطرح آزما - عکسهایی با موضوع پنجره
"ماتریس" – عکاس: توماس سن آندرسطرح آزما - عکسهایی با موضوع پنجره
"نیمکت" – عکاس: مارک اپرسطرح آزما - عکسهایی با موضوع پنجره
"پنجره ها" – عکاس: جورج دوپاسطرح آزما - عکسهایی با موضوع پنجره
"خانه اسرار" – عکاس: لیزا هولوویطرح آزما - عکسهایی با موضوع پنجره
"لبخندی به عکاس ناشناس" – عکاس: آنتونیو گرمبونطرح آزما - عکسهایی با موضوع پنجره
"بازگشت به خانه" – عکاس: پیتر داویدسون


طرح دیدگاه:


وبسایت طرح آزما
آیا می خواهید محل زندگی خود را بصورت مجازی چیدمان کنید؟