فهرست مقالات دارای برچسب

اشتباهات رنگ آمیزی

تعداد نتایج: 1


پنج اشتباه رایج در انتخاب رنگ اتاقها


رنگ، یکی از عوامل تعیین کننده در طراحیست و استفاده از رنگ نامناسب در طراحی داخلی ساختمان باعث از دست رفتن قدرت طراح در بروز ایده های خود و در نهایت ناکارآمدی طراحی می شود.


وبسایت طرح آزما
آیا می خواهید محل زندگی خود را بصورت مجازی چیدمان کنید؟