فهرست مقالات دارای برچسب

آشپزخانه

تعداد نتایج: 1


انتخاب دیوارپوش برای آشپزخانه


در محیط آشپزخانه، طراحی دیوارپوش موقعیت خوبی را برای بروز خلاقیت در اختیار طراحان داخلی قرار می دهد. فرصتی برای بازی با رنگ ها، بافت ها و الگوها که اگر با عناصر دیگری که در آشپزخانه قرار می گیرند دارای تناسب باشد، خالق نمای فوق العاده ای خواهد بود.


وبسایت طرح آزما
آیا می خواهید محل زندگی خود را بصورت مجازی چیدمان کنید؟